Jakob Arvola

Det går ikke over

March 16, 2018

I fortellingen "Det går ikke over" følger jeg, i hode og gjerning, en tenkt kvinne rett sør for Bergen gjennom en innestengt og klaustrofobisk jul der hun vet at alt er over. Flere måneder før boken med samme navn kom ut (dette er altså tittelnovellen) diskuterte redaktøren min, Sonja, og jeg hva boken skulle hete. Vi kom fram til denne. Handlingen: Det er fælt og vanskelig, men det går ikke over, bare fordi man ikke snakker om det. Og kanskje kommer det bedre tider, hvis man setter ord på det innerste? Novellen er fra Det går ikke over, Vigmostad & Bjørke 2014, ISBN 978-82-419-1060-9, innlest og redigert i ettermiddag. 

Play this podcast on Podbean App