Jakob Arvola

Under helt spesielle forhold

February 20, 2020

Hun har valgt side. Og det kommer aldri til å gå over. Og hva hvis ulykker i et kjærlighetsforhold er til det beste, for alle parter? Fortellingen"Under helt spesielle forhold" er helt nyinnlest, og kom i boken min Det går ikke over, i 2014, Vigmostad & Bjørke, ISBN 978-82-419-1060-9

Play this podcast on Podbean App